POV 2021

POV 2020

Projekt

„Oprava budovy OÚ Kuřimany“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/265/21)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

/www/obeckurimany/fs/budova_ou.jpg

POV 2021

POV 2020

Projekt

„Oprava budovy OÚ Kuřimany“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/265/21)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

/www/obeckurimany/fs/budova_ou.jpg