Pár slov o obci Kuřimany

Obec Kuřimany se nachází v Jihočeském kraji, zhruba 8 km jihovýchodně od města Strakonice. Vesnice leží pod Kuřimanským vrchem (586 m) a Jezincem (560 m) a protéká jí Třešovický potok. Žije zde 43 obyvatel ve 22 popisných číslech. V posledních letech počet obyvatel roste, v roce 2005 zde žilo pouze 21 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází zroku 1327. Krajina však byla osídlena před příchodem slovanských kmenů, dokládá to nález 2 mohyl u Kuřiman, za Teplým vrchem.

Na návsi stojí kaple sv. Jana Nepomuckého s barokním štítem a zvoničkou, obklopená lípami. U křižovatky směrem na Paračov a Milejovice se nachází kříž a nedaleko od něj boží muka se studánkou. Kříže se nachází i směrem na Třešovice a Paračov.Novinky na úřední desce

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-15 |
Rozpočtové opatření č.13/2023

Rozpočtové opatření č.12/2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kuřimany 2025-2027

Schválený rozpočet obce Kuřimany na rok 2024

více z úřední desky

Aktuality

POV 2020

Projekt

„I. etapa - Rozšíření vodovodu a úpravna vody Kuřimany“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č.  SDO/OEZI/1017/23)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského
kraje – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023


Obnova operátu ČÚZK

říjen 2023

viz. úřední deska a obecní vývěska,