Pár slov o obci Kuřimany

Obec Kuřimany se nachází v Jihočeském kraji, zhruba 8 km jihovýchodně od města Strakonice. Vesnice leží pod Kuřimanským vrchem (586 m) a Jezincem (560 m) a protéká jí Třešovický potok. Žije zde 43 obyvatel ve 22 popisných číslech. V posledních letech počet obyvatel roste, v roce 2005 zde žilo pouze 21 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází zroku 1327. Krajina však byla osídlena před příchodem slovanských kmenů, dokládá to nález 2 mohyl u Kuřiman, za Teplým vrchem.

Na návsi stojí kaple sv. Jana Nepomuckého s barokním štítem a zvoničkou, obklopená lípami. U křižovatky směrem na Paračov a Milejovice se nachází kříž a nedaleko od něj boží muka se studánkou. Kříže se nachází i směrem na Třešovice a Paračov.Novinky na úřední desce

1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-27 |
Rozpočtové opatření č.9/2021

Opatření obecné povahy MZE

Oznámení o době a místě konání voleb

Rozpočtové opatření č.8/2021

více z úřední desky

Aktuality

POV 2020

Projekt

„Oprava budovy OÚ Kuřimany“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/265/21)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

/www/obeckurimany/fs/budova_ou.jpg