Obnova operátu ČÚZK

říjen 2023

viz. úřední deska a obecní vývěska,