POV 2020

Projekt

„I. etapa - Rozšíření vodovodu a úpravna vody Kuřimany“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č.  SDO/OEZI/1017/23)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského
kraje – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023