POV 2020

POV 2020

Projekt

„Nákup mulčovače“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/494/20)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

POV 2020

POV 2020

Projekt

„Nákup mulčovače“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/494/20)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020