POV 2020

Projekt

„Oprava kapličky“                    

 (Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/ORZI/1785/22)

byl realizován za přispění prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje – Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022.