Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon
starosta Ing. Miroslav Hejtmánek 776471086
místostarosta Ing. Václav Lhota 732511481
Josef Kašpar
Ing. Jiří Špelda 724814110
Vladimír Vácha


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.