Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce - odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Kuřimany o místním poplatku za obecní systém opadového hospodářství