Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb
Rozpočtové opatření č.8/2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Minimální počet členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č.7/2020
Opatření obecné povahy - MZE
Závěrečný účet SODP za rok 2019
Závěrečný účet SMOOS za rok 2019
Rozpočtové opatření č.6/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č.5/2020
Veřejná vyhláška MZE - Lesy
Rozpočtové opatření č.4/2020
Rozpočtové opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření č.2/2020
Rozpočtové opatření č.1/2020
Schválený rozpočet obce Kuřimany na rok 2020
Rozpočet SODP 2020
Veřejná vyhláška - Lesní zákon
Opatření obecné povahy - MZE
Veřejná vyhláška MZE - Lesní zákon
Rozpočtový výhled 2019 - 2022