Úřední deska
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu
Veřejná vyhláška - Změna č.1 ÚP Obec Skály
Rozpočtové opatření č.13/2023
Rozpočtové opatření č.12/2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kuřimany 2025-2027
Schválený rozpočet obce Kuřimany na rok 2024
Obecně závazná vyhláška obce - odpadové hospodářství
Rozpočtové opatření č.11/2023
Schválený závěrečný účet obce Kuřimany za rok 2022
Závěrečný účet obce za rok 2019