Úřední deska
Odpověď č.1/2022 na dotaz na základě zákona 106/1999 Sb.
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu Svazku obcí Dolního Pootaví
Rozpočtové opatření č.12/2021
Oznámení SMOOS
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Schválený rozpočet obce Kuřimany na rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kuřimany 2023-2025
Opatření obecné povahy MZE
Opatření obecné povahy - MZE
Závěrečný účet obce za rok 2019
Veřejná vyhláška MZE - Lesy
Veřejná vyhláška - Lesní zákon
Opatření obecné povahy - MZE
Veřejná vyhláška MZE - Lesní zákon
Rozpočtový výhled 2019 - 2022