Úřední deska
Opatření obecné povahy MZE
Oznámení o době a místě konání voleb
Rozpočtové opatření č.8/2021
Odpověď č.3/2021 na dotaz na základě zákona 106/1999 Sb.
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Počet členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č.7/2021
Rozpočtové opatření č.6/2021
Závěrečný účet SODP za rok 2020
Rozpočtové opatření č.5/2021
Závěrečný účet obce Kuřimany za rok 2020
Rozpočtové opatření č.4/2021
Rozpočtové opatření č.3/2021
Rozpočtové opatření č.2/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021
Schválený rozpočet SODP na rok 2021
Rozpočtové opatření č.12/2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kuřimany 2022-2024
Schválený rozpočet obce Kuřimany na rok 2021
Opatření obecné povahy - MZE
Závěrečný účet obce za rok 2019
Veřejná vyhláška MZE - Lesy
Veřejná vyhláška - Lesní zákon
Opatření obecné povahy - MZE
Veřejná vyhláška MZE - Lesní zákon
Rozpočtový výhled 2019 - 2022