Úřední deska

Oznámení SMOOS

Rozpočet DSO SMOOS za rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023
- 2026 byl schválen  VH SMOOS dne 13.12.2021.

Dokumenty jsou zároveň vyvěšeny na stránkách www.smoos-st.cz>
(http://www.smoos-st.cz/>)